Asiakaspalvelu 09 816 25000

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta saat nopeasti vastauksen katuja, puistoja, yleisiä alueita ja kaavoitusta koskevaan kysymykseesi. Asiakaspalvelun kautta saat asiasi parhaiten eteenpäin. Välitämme toiveesi ja toimenpide-ehdotuksesi aina oikealle taholle.

Voit olla meihin yhteydessä

Puhelimitse:  09 816 25000, ma, ke-pe klo 8.00–15.30 ja ti klo 10.00-15.30.

Verkossa sähköisen palautejärjestelmän kautta voit antaa palautetta milloin vain 24/7.

Mobiilisti  Trimble Feedback - sovelluksen kautta. Voit liittää mukaan kuvan kohteesta ja ympäristöstä, jotta saamme kokonaiskuvan ongelmasta.

Muita sähköisiä palveluitamme

löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista ja puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta ja palveluista. Älypuhelinkäyttäjä ohjataan suoraan mobiiliversioon. Käyttäjän sijainti on mahdollista paikantaa palvelussa.

Rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa hoidat samalla kertaa alueiden käyttöön, kaupunkisuunnitteluun, rakennusvalvontaan ja tontteihin liittyvät asiat. Hakemukseen voit liittää piirustukset ja muut tarpeelliset liitteet. Palvelussa voit seurata hakemuksesi käsittelyä ja lähettää kaupungille pikaviestejä.

Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa

Kaupunkitekniikan keskus - kadut, puistot ja viheralueet, metsät ja pysäköinninvalvonta.  

Kaava-asiat - nähtävillä tai valmisteilla olevat kaavahankkeet, asemakaavat ja (osa)yleiskaavat tai voit tiedustella kaavamerkinnöistä ja kaavamääräyksistä sekä maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten kaavasta poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta.

Asemakaavoituskohteet -sivulta löydät kaavan valmistelijan yhteystiedot. Tapaamisesta tulee sopia aina etukäteen. 

Kaavoitus -sivulta löydät Kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteystiedot.

Johtotietopalvelu - maanalaiset johdot

Kaupunkimittaus  - kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito ja karttapalvelu

Rakennusvalvonta - rakentaminen, lupa-asiat ja valvonta,

Ympäristökeskus - luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat