Tulkinkuja, 110619

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on olemassa olevan toimistorakennuksen muuttaminen asuinkerrostaloksi. Auto- ja polkupyöräpaikkojen mitoitus päivitetään ja piha- sekä oleskelualueita lisätään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä kaavan valmisteluaineiso oli nähtävillä 18.3.–16.4.2019.  

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku