Hepomäki, 720605

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa useamman asunnon rakentaminen kortteliin 87011, Huhtamäentie 2-4, rakennusalaa laajentamalla, tehokkuuslukua nostamalla ja asuntojen lukumäärää koskevaa rajoitusta lieventämällä. Erityistä huomiota kiinnitetään kohteen sijaintiin pohjavesialueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 18.3.–16.4.2019.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla:
Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku