Seilimäki-Lukupuro, 240121

Mankkaan päiväkotia laajennetaan ja peruskorjataan. Päiväkodin tonttia laajennetaan Vanhan-Mankkaan puistoon ja huoltoliikenne ohjataan Vanhan-Mankkaan polulta.

Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan.

Asemakaavoituksen kulku