Tapiolan keskus, 210430 (2b Länsituuli)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan keskustaan uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen aivan metroaseman ja bussiterminaalin tuntumaan.

Muutosalue rajautuu etelässä Länsituulenkujaan ja pohjoispuolella Länsituulenaukioon.

Kaavaehdotus on nähtävillä 15.10.–13.11.2018.