Kauklahti

Kauklahti säilyy pientalovaltaisena alueena. Keskusta-aluetta täydennetään pienimittakaavaisella ja kaupunkimaisella rakentamisella. Palvelutarjonta paranee asukasmäärän kasvun myötä.

Pohjoisimmat osat säilyvät maa- ja metsätalousalueena ja modernin aikakauden kerrostumat tukeutuvat vanhaan kyläasutukseen. Vanhojen kylien mittakaavat ja rakenteet ovat myös uuden suunnittelun lähtökohtana.