Tavoitteena kestävä tulevaisuus

Espoon tavoitteena on olla vastuullinen edelläkävijä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan uusilla liikkumisen, rakentamisen ja energiaratkaisuilla, kestävää elämäntapaa tukevassa opetuksessa ja kasvatuksessa, hyvinvointia vahvistavissa kulttuurin, liikunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja ylläpitämällä viihtyisää lähiluontoa ja viheralueita.

Vuonna 2016 ja 2017 tehtyjen kansainvälisten tutkumusten mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kaupunkikehityksen kestävänä.
 
Espoo on mukana rakentamassa kestävää Suomea. Se liittyi ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jonka tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kaupunki on mukana sitoumuksessa Kestävä kehitys -ohjelmallaan. Lisäksi sen eri yksiköt sekä espoolaiset yritykset, yhteisöt ja muut toimijat ovat antaneet omia sitoumuksiaan.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyön kautta kaupunki on mukana kehittämässä pääkaupunkiseudusta puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen testialuetta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä vientiä ja työllisyyttä, luoda uutta liiketoimintaa, vähentää päästöjä, sujuvoittaa asukkaiden arkea ja lisätä viihtyisyyttä.

Mitä kestävä kehitys on?

Kestävä kehityksellä tarkoitetaan muutosta, jonka tavoitteena on taata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat edellytykset elää maapallolla kuin mitä nykyisellä sukupolvella on. Kasvun ja kehityksen tulisi olla kestävää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä taloudellisesti.

Kestävä Espoo -ohjelma
Poikkihallinnollisen ohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa Suomea - liity sinäkin! Katso video Espoon yhteiskuntasitoumuksesta.

Kestävä kehitys Espoossa, YouTube videot

Kestavakehitys.fi
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö
Tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä kehittää seudusta maailmanluokan testialue ja näyteikkuna puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa.

Julkaisuja ja tietoa Espoon ympäristön tilasta ja ympäristöasioiden kehittymisestä sekä Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020
Tutustu Kestävä kehitys Espoossa -tietoiskuihin, kaupungin ympäristöraportteihin sekä kaupungin ilmasto-ohjelmaan.