Keskeiset ohjelmat ja suunnitelmat

Tekninen ja ympäristötoimi

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 (pdf, 2051 Kt)

Asunto-ohjelma 2014-2016 (pdf, 3637 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 (PDF, 558 Kt)

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020 toimenpiteet (PDF, 47 Kt)

Esteetön Espoo 2020 (pdf, 608 Kt)

Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoituskatsaus 2017

Espoon liikennekatsaus 2017 (pdf, 14853 Kt)

Kaavoitusohjelma 2014-2017

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma (pdf, 4176 Kt)

Kaupunkitekniikan keskus

Kunnallistekniikan investointiohjelma vuosille 2017-2018 (pdf, 34160 Kt)

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kotikadut kuntoon –ohjelma (pdf, 1451 Kt) 

Espoon luonnonhoidon toimintamalli

Espoon leikkipaikkaohjelma 2016-2026 (pdf, 9863 Kt)

Rantaraitin laiturien toimenpidesuunnitelma

Ympäristökeskus

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf, 7859 Kt)

Espoon hulevesiohjelma 2012 (pdf, 1726 Kt)

Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (pdf, 9018 Kt)

Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 2008-2016 (pdf, 307 Kt)

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017 (pdf, 2248 Kt)

Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelma (docx, 448 Kt)