Eduskunta- ja europarlamenttivaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa: 3.-9.4.2019. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta.

Kirjeäänestys 
Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Lisätietoa kirjeäänestyksestä.

Lisätietoa äänestämisestä ja eduskuntavaaleista
• Tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä
• Maksuton vaalipalvelunumero  0800 9 4770
• Vastauksia vaalikysymyksiin vaalit@om.fi

Europarlamenttivaalit 2019


Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2019. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5.2019. Tietoa äänioikeudesta europarlamenttivaaleissa

Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.
Lisätietoa äänestämisestä ja europarlamenttivaaleista
• Tietoa europarlamenttivaaleista eri kielillä
• Maksuton vaalipalvelunumero  0800 9 4770
• Vastauksia vaalikysymyksiin vaalit@om.fi

Vaalimainonta
 

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut ohjeen, joka koskee vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin liittyvää mainontaa. Sama ohjeistus koskee sekä kaupungin järjestämissä telineissä tapahtuvaa mainontaa että puolueiden ja ehdokkaiden toteuttamaa omaehtoista mainontaa Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla. Aiemmista vaaleista poiketen Espoon kaupunki on päättänyt osin vapauttaa hallinnoimiensa yleisten alueiden ulkomainontaa. Vuoden 2019 vaalien osalta vaalimainontaa saa harjoittaa tämän ohjeen mukaisesti myös muualla kuin kaupungin järjestämissä telineissä.

Ohje vaalimainontaan Espoon kaupungin alueella