Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat tammikuussa 2018

Lasten kuntoutuspalvelut

Tammikuussa odotusaika oli puheterapiaan 2 ½ kuukautta, toimintaterapiaan 2 ½ kuukautta, lasten psykologille 3 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 3 ½ kuukautta.

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli tammikuussa suomenkielisissä palveluissa toimipisteestä riippuen 48 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa kolme viikkoa ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin yhdeksän viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Odotusaika ensimmäiselle kiireelliseksi arvioidulle käynnille oli tammikuussa noin kaksi kuukautta ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille viisi kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä, ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Tilastoa päivitetään kolme kertaa vuodessa.