Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tehtävämme on seurata lapsen kehitystä elämän alusta alkaen, tukea perheitä arjen haasteissa ja huolehtia, että lapset ja nuoret saavat vaikeissakin tilanteissa kasvaa turvallisessa ympäristössä. Pyrimme havaitsemaan perheiden ongelmat varhain ja panostamme siihen, että mahdollisimman moni löytää itse kestäviä ratkaisuja ja voimavaroja ongelmista selviytymiseen.

Neuvolat

Äitiysneuvolasta saat tukea lapsen odotukseen ja vanhemmuuteen. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheesi terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolakäynneillä keskeisiä asioita ovat myös vanhemmuuden voimavarat, lasten kasvatus ja perheen terveysneuvonta.

Äitiys- ja lastenneuvolan ajanvaraus ja neuvonta

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seuraamme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistämme heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta, ja edistämme koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Yhdessä neuvolan kanssa kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto muodostavat jatkumon, jossa lapsen ja nuoren historiatiedot tukevat hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämistä.

Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto

Tukea lapsiperheen arkeen

Tukea kasvatukseen ja perhetilanteeseen

Lapsiperheiden perhetyö, kotipalvelu ja perheneuvola auttavat, kun tarvitset tukea perhe-elämään, vanhemmuuteen tai lasten kasvatukseen. Myös erotilanteisiin on tarjolla tukea.

Tekemistä lapsen kanssa

Espoossa on asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja ja kerhoja, joiden toimintaan voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Asukaspuistot on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Asukaspuistoissa on toimintaa ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Asukaspuistot ovat maksuttomia.

Perheiden toimintakalentereihin on koottu alle kouluikäisten lasten perheille tarkoitettua toimintaa. Kokoontumispaikkoina ovat muun muassa avoimet päiväkodit, asukaspuistot, neuvolat ja seurakuntien tilat. Palveluja ja toimintaa järjestävät Espoon kaupungin lisäksi seurakunnat, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Apua erotilanteeseen ja elatusapuasioihin

Eroauttamisen palvelut tarjoavat mahdollisuuden erosta puhumiseen sekä ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin ja lasten asioiden järjestämiseen. 

  • Eroauttamisen palveluja saat puhelimitse ma ja pe klo 12-13 numerosta 046 877 3267.

Lastenvalvojat antavat neuvotteluapua lapsen tilanteen selkeyttämiseksi vanhempien erotilanteessa tai eron jälkeen. 

  • Lastenvalvojien neuvonta ja ajanvarauspuhelimessa 09 816 27711 palvelemme ma-pe klo 12-13.

Kun kaikki ei ole hyvin

Oletko huolissasi lapsesta tai nuoresta?

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen tarvitsevan apua. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisenä jos tiedät lapsen sosiaaliturvatunnuksen, tai paperisena (pdf, 32 Kt) kun lapsen hyvinvointi huolestuttaa sinua.

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen asuinalueen lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Oletko huolissasi omasta jaksamisestasi tai hyvinvoinnistasi?

  • Voit tulla mielenterveys- ja päihdeklinikalle Ison Omenan palvelutorille (Suomenlahdentie 1) ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.30-10.30 ja ma-to klo 12.30-14.00.
  • Ajanvaraus- ja neuvontanumeromme 09 816 31300 palvelee arkisin klo 8-16.
  • Nuorisopoliklinikka Nupoli palvelee 13-22 -vuotiaita nuoria ilman ajanvarausta. Nupolista saa tukea ja keskusteluapua mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, pelaamiseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyen.
  • Mielenterveysongelmien vuoksi voit varata lääkäriajan omalta terveysasemaltasi. Voit myös varata ajan myös netissä osoitteessa espoo.fi/eterveys.

Oletko huolissasi asiakkaastasi?

Viranomaisena voit tehdä yhteydenottopyynnön sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, jos olet huolissasi asiakkaasi elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta. Pyynnön perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua perheelle voidaan tarjota. Jos sinulla herää huoli syntyvän lapsen ja hänen vanhempiensa hyvinvoinnista, voit tehdä ennen lapsen syntymää ennakollisen lastensuojeluilmoituksen (pdf, 54 Kt).

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Lastenpsykiatrisessa avohoitoyksikössä palvelemme alle 13-vuotiaita espoolaisia lapsia ja heidän perheitään. Yksikössämme työskentelee neljä lastenpsykiatria, seitsämän psykologia, yksi neuropsykologi, seitsemän sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.

Lähetteen palveluihin tekee terveydenhuollon ammattilainen silloin, kun lapsen tunne-elämän kehityksestä tai mielenterveydestä on merkittävää huolta, lapsen toimintakyky on alentunut tai koulunkäynti vaikeutunut esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen tai aggressiivisuuden vuoksi.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrista avohoitoyksikköä silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy vakavia ongelmia ja / tai lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä on ikätasoon nähden selvää viivettä.