Lapsiperheiden palvelut

Espoon lapsiperheiden palvelut tarjoaa neuvoa ja tukea lapsiperheissä esiin nouseviin kysymyksiin ja arjen haasteisiin.

Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa ja antaa laadukasta hoitoa mahdollisimman nopeasti. Panostamme erityisesti ongelmien ehkäisyyn ja siihen, että perhe itse löytäisi omia voimavarojaan arjesta selvitäkseen. Tiivis yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kesken takaavat sen, että asioissa päästään sujuvasti eteenpäin.