Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tehtävämme on seurata lapsen kehitystä elämän alusta alkaen, tukea perheitä arjen haasteissa ja huolehtia, että lapset ja nuoret saavat vaikeissakin tilanteissa kasvaa turvallisessa ympäristössä. Pyrimme havaitsemaan perheiden ongelmat varhain ja panostamme siihen, että mahdollisimman moni löytää itse kestäviä ratkaisuja ja voimavaroja ongelmista selviytymiseen.

Neuvolat

Äitiysneuvolasta saat tukea lapsen odotukseen ja vanhemmuuteen. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheesi terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolakäynneillä keskeisiä asioita ovat myös vanhemmuuden voimavarat, lasten kasvatus ja perheen terveysneuvonta.

  • Äitiys- ja lastenneuvoloissa on käytössä keskitetty ajanvaraus ja neuvonta numerossa 09 816 22800 (pvm / mpm). Palvelu on avoinna arkisin klo 8.30–14.30. Voit jäädä linjalle odottamaan, että puheluusi vastataan tai valita takaisinsoittopalvelun. Kaikki palveluun tulleet puhelut hoidetaan saman arkipäivän aikana. Varatun ajan voit peruuttaa mihin vuorokauden aikaan tahansa jättämällä viestin vastaajaan.
  • Yli 1-vuotiaiden ja leikki-ikäisten määräaikaistarkastuksiin voit varata ajan verkossa. Verkkopalvelussa osoitteessa espoo.fi/nettineuvola voit myös tarkistaa varaamiasi aikoja äitiys- ja lastenneuvolaan. Samasta osoitteesta löytyy OmaNeuvola, joka on odottavan äidin tietopankki verkossa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitajan kanssa voi keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, vapaa-ajasta, unesta ja murrosiästä. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotolta saa ensiapua tapaturmatilanteissa ja äkillisissä sairaustapauksissa. Lisäksi terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

Opiskeluterveydenhuollossa tarjoamme palveluja Espoon alueen lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Opiskeluterveydenhuolto on erityisesti ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa.

Opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot

Tukea lapsiperhearkeen

Tukea kotiin

Perhesosiaalityössä tarjoamme tavoitteellista tukea ja apua lapsiperhearjen keskelle: esimerkiksi kotipalvelua, lastenhoitoapua, tukea vanhemmuuteen tai ohjausta elämänhallinnan pulmiin.

  • Saat meihin yhteyden sähköisen Pyydä apua -nettinapin kautta tai soittamalla palvelunumeroomme 09 816 23600. Käytössämme on takaisinsoittopalvelu ma ja ke 8.00–13.30 ja ti sekä to ja pe 8.00–11.00. Olemme sinuun yhteydessä 1–3 arkipäivän sisällä yhteydenotostasi.

Henkilökuntaamme kuuluu perhetyöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Keskustelut kanssamme ovat luottamuksellisia. Huomaathan, että osa palveluistamme on maksullisia.

Tukea lapsen kehitykseen

Oletko huolissasi lapsesi kielellisestä tai motorisesta kehityksestä? Onko lapsellasi vaikeuksia oppimisen ja keskittymisen kanssa? Lasten kuntoutuspalvelujen puheterapeutit, toimintaterapeutit ja psykologit auttavat perheitä näissä kysymyksissä. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa vanhemmille, konsultaatioapua lasten kanssa työskenteleville tahoille (esim. päivähoito), lapsen kehitysarvioita sekä yksilöllistä tai ryhmämuotoista kuntoutusta.

Toimipisteemme sijaitsevat Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Pihatörmässä (Kuitinmäki).

Palveluihin ohjautumiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittama lähete. Lähetteen voi antaa neuvolan tai koulun terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai puheterapeutti. Varhaiskasvatuksesta palveluihimme voi ohjautua erityislastentarhanopettajan tekemällä saatteella.

Tukea kasvatukseen, perhesuhteisiin sekä vanhemmuuteen

Perheneuvoloissa saat ohjausta, neuvontaa ja tukea perhesuhteisiin, lasten kasvatukseen ja parisuhteen pulmatilanteisiin liittyen. Voit olla yhteydessä oman alueesi perheneuvolaan ilman erillistä lähetettä.

Henkilökuntaamme kuuluu psykologeja ja perheneuvojia. Keskustelut kanssamme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Tarjoamme myös ryhmämuotoista tukea niin lapsille kuin vanhemmille. Perheneuvolan terapeuttinen vauvaperhetyö tarjoaa tukea raskaana oleville ja alle vuoden ikäisten vauvojen perheille. Terapeuttiseen vauvaperhetyöhön voit hakeutua neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Tekemistä lapsen kanssa

Espoossa on asukaspuistoja, avoimia päiväkoteja ja kerhoja, joiden toimintaan voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Asukaspuistot on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Asukaspuistoissa on toimintaa ohjatuissa ja itseohjautuvissa ryhmissä sisällä ja ulkona. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan yhdessä vanhemman tai muun heitä hoitavan aikuisen seurassa. Asukaspuistot ovat maksuttomia.

Perheiden toimintakalentereihin on koottu alle kouluikäisten lasten perheille tarkoitettua toimintaa. Kokoontumispaikkoina ovat muun muassa avoimet päiväkodit, asukaspuistot, neuvolat ja seurakuntien tilat. Palveluja ja toimintaa järjestävät Espoon kaupungin lisäksi seurakunnat, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Apua erotilanteeseen ja elatusapuasioihin

Eroauttamisen palvelut tarjoavat mahdollisuuden erosta puhumiseen sekä ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin ja lasten asioiden järjestämiseen. 

  • Eroauttamisen palveluja saat puhelimitse ma ja pe klo 12-13 numerosta 046 877 3267.

Lastenvalvojat antavat neuvotteluapua lapsen tilanteen selkeyttämiseksi vanhempien erotilanteessa tai eron jälkeen. 

  • Lastenvalvojien neuvonta ja ajanvarauspuhelimessa 09 816 27711 palvelemme ti-to klo 12-13.

Kun kaikki ei ole hyvin

Oletko huolissasi lapsesta tai nuoresta?

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen tarvitsevan apua. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisenä jos tiedät lapsen sosiaaliturvatunnuksen, tai paperisena (pdf, 32 Kt) kun lapsen hyvinvointi huolestuttaa sinua.

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen asuinalueen lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Oletko huolissasi omasta jaksamisestasi tai hyvinvoinnistasi?

  • Voit tulla mielenterveys- ja päihdeklinikalle Ison Omenan palvelutorille (Suomenlahdentie 1) ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.30-10.30 ja ma-to klo 12.30-14.00.
  • Ajanvaraus- ja neuvontanumeromme 09 816 31300 palvelee arkisin klo 8-16.
  • Nuorisopoliklinikka Nupoli palvelee 13-22 -vuotiaita nuoria ilman ajanvarausta. Nupolista saa tukea ja keskusteluapua mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, pelaamiseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyen.
  • Mielenterveysongelmien vuoksi voit varata lääkäriajan omalta terveysasemaltasi. Voit myös varata ajan myös netissä osoitteessa espoo.fi/eterveys.

Oletko huolissasi asiakkaastasi?

Viranomaisena voit tehdä yhteydenottopyynnön sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, jos olet huolissasi asiakkaasi elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta. Pyynnön perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua perheelle voidaan tarjota. Jos sinulla herää huoli syntyvän lapsen ja hänen vanhempiensa hyvinvoinnista, voit tehdä ennen lapsen syntymää ennakollisen lastensuojeluilmoituksen (pdf, 54 Kt).

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Lastenpsykiatrisessa avohoitoyksikössä palvelemme alle 13-vuotiaita espoolaisia lapsia ja heidän perheitään. Yksikössämme työskentelee neljä lastenpsykiatria, seitsämän psykologia, yksi neuropsykologi, seitsemän sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.

Lähetteen palveluihin tekee terveydenhuollon ammattilainen silloin, kun lapsen tunne-elämän kehityksestä tai mielenterveydestä on merkittävää huolta, lapsen toimintakyky on alentunut tai koulunkäynti vaikeutunut esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen tai aggressiivisuuden vuoksi.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrista avohoitoyksikköä silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy vakavia ongelmia ja / tai lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä on ikätasoon nähden selvää viivettä.