Koululaiset ja opiskelijat

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Espoossa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto pitää huolta espoolaisista koululaisista ja opiskelijoista.

Seuraamme lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä edistämme hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Pyrimme tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, ja annamme hänelle tarvittavan tuen. Tarvittaessa ohjaamme hänet jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Edistämme koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Teemme yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.