Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö konsultoi, arvioi, tutkii ja hoitaa espoolaisten alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön konsultaatioryhmää, jos lapsen arkeen liittyy vakavia ongelmia ja/tai lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessä on ikätasoon nähden selvää viivettä. Lähetteen tekemistä avohoitoyksikköön arvioitavaksi voidaan harkita, jos lapsen tunne-elämän kehitys tai mielenterveys aiheuttaa merkittävää huolta, lapsen toimintakyky on alentunut tai koulunkäynti vaikeutunut esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen tai aggressiivisuuden vuoksi.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö palvelee alle 13-vuotiaita espoolaisia lapsia, heidän perheitään ja lähiverkostoaan. Yksikössä työskentelee neljä lastenpsykiatria, seitsämän psykologia, yksi neuropsykologi, seitsemän sairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja toimintaterapeutti.

Yksikössä ei ole lastenpsykiatrista päivystystä tai sairaalahoitoa.