Koululaiset ja opiskelijat

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Espoossa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto pitää huolta espoolaisista koululaisista ja opiskelijoista.

Seuraamme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistämme heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Pyrimme tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja ohjaamme heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Pidämme huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Edistämme myös koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Teemme yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.