Opiskelijat

Opiskeluterveydenhuolto Espoossa

Espoon kaupungin opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palveluja Espoon alueen lukioiden, ammattiopistojen sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Opiskeluterveydenhuolto on erityisesti ehkäisevää terveysneuvontaa.

Jos sinulla on kysyttävää opiskeluun liittyvissä terveysasioissa, ota rohkeasti yhteyttä. Opiskeluterveydenhuollon palvelut perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen. Terveydenhoitaja on vaitiolovelvollinen.

Espoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastusohjelma perustuu Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.