Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Opiskeluhuolto on luottamuksellista ja maksutonta.

Jokaisessa espoolaisessa koulussa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijaterveydenhoitajan lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat rehtori, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajakunnan jäsen. Ryhmään voi myös kuulua oppilaiden ja vanhempien edustaja, koululääkäri sekä muita toimijoita.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi voidaan koota erillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely yksilökohtaisessa tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä perustuu aina opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan suostumukseen.

Oppimisen tuki

Terveydenhoitaja osallistuu oppimisen tuen ryhmiin tarvittaessa ja erikseen kutsuttuna silloin, kun hänen ammattitaitoaan tarvitaan opiskelijan tuen tarpeen ja oppimisen liittyvien asioiden selvittelyssä ja suunnittelussa.