Asuminen ja asumisen tukipalvelut

Vammaispalvelut järjestää asumisen tukipalveluja ja monimuotoista asumista. Ryhmäasumista järjestetään kahdeksassa kunnallisessa asumisyksikössä. Asumispalvelua hankitaan monelta eri palveluntuottajalta.

Vammaisen henkilön kotona asumista voi tukea monin eri tavoin. Näitä ovat esimerkiksi palveluasuminen kotiin, omaishoidontuki, asunnonmuutostyöt tai asumista helpottavat välineet ja laitteet.

Ryhmämuotoista asumista voidaan järjestää palveluasumisena tai kehitysvammaisten erityishuollon mukaisena asumisena.

Lyhytaikainen asuminen ja asumisharjoittelu toimivat sekä perheen että asiakkaan tukimuotoina.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus