Kuljetuspalvelut

Lähibussit (palvelulinjat)

Lähibussilinjat ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä. Linjojen suunnittelussa on huomioitu erityisryhmien tarpeet, mutta niitä voivat käyttää kaikki matkustajat. Autoina käytetään pikkubusseja, joiden lattia on matalalla. Aikataulu on rauhallisen hidas, ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Espoon lähibussit kulkevat Tapiolan, Leppävaaran, Espoonlahden, Kauniaisten ja Espoon keskuksen alueilla.

Lähibussit Espoossa ja Kauniaisissa
 

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat ensisijaisia palveluita. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kotihoidon keskitetyistä palveluista.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ja mahdollinen saattajapalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee välttämättä palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalvelua voivat hakea henkilöt, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelun tarve ja matkojen määrä arvioidaan yksilöllisesti. Yhdensuuntaisten vapaa-ajan matkojen määrä on vähintään 18 matkaa kuukaudessa. Jos henkilö tarvitsee kuljetuspalvelua työntekoon tai opiskeluun, matkoja korvataan työn tai opiskelun kannalta tarpeellinen määrä.

Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet perustuvat joukkoliikennematkojen hinnoitteluun.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu lapselle

Lasten kohdalla arvioidaan muun muassa, lisääkö kuljetuspalvelu lapsen itsenäistä suoriutumista. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää lapselle, joka ikänsä puolesta kulkisi yksin julkisilla joukkoliikennevälineillä, mutta vammansa vuoksi ei siihen kykene. Toisaalta, jos lapsella on niin suuri määrä apuvälineitä, että joukkoliikenteen käyttäminen tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia aikuisenkin kanssa, voidaan kuljetuspalvelu myöntää pienellekin lapselle.

Peruskoulun aikaisista koulukyydeistä vastaa sivistystoimi, päivähoitokuljetuksista varhaiskasvatus.

Vaikka lapsella olisi käytössään vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, on silti tärkeää harjoitella lapsen kehitystason mukaisesti julkisten liikennevälineiden käyttämistä. Vaikka lapsi ei oppisikaan käyttämään kaikkia joukkoliikennevälineitä, voi yhdenkin tutun yhteysvälin oppiminen lisätä hänen itsenäistä suoriutumistaan tulevaisuudessa.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun maksuihin muutoksia 7.3.2016 alkaen (pdf, 68 Kt)

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan ensisijaisesti verkossa. Hakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä. Hakemusta ei voi tehdä sähköisesti toisen henkilön puolesta, koska palveluun tunnistaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Kuljetuspalvelutukihakemus verkossa

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkopalvelun käyttöön tai asioit toisen henkilön puolesta, hae kuljetuspalvelua  kirjallisesti lomakkeella.

Lisätietoa kuljetuspalvelusta:

Kuljetuspalvelu
Espoo Logistiikka
puh. 09 816 24000
ma - pe klo 9-15
Käytössämme on takaisinsoittopalvelu.
henkilokuljetukset@espoo.fi