Tukeminen arjessa

Vammainen henkilö voi saada erilaisia arkea tukevia palveluja ja tukitoimia. Hänellä voi olla subjektiivinen oikeus palveluihin tai hänen tuekseen voidaan järjestää harkinnanvaraisia palveluja tai tukitoimia. Palvelunhakijan yksilöllinen tarve selvitetään aina päätöstä tehtäessä.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus