Osaamisen kehittäminen

Omaa osaamistaan kannattaa kehittää parantaakseen työllistymis- ja/tai opiskelumahdollisuuksiaan.

Osaamisen kehittämiseen Espoon kaupunki tarjoaa espoolaisille työttömille palveluita Työ- ja oppimiskeskusten ja erilaisten työkokeilujen avulla.