Vaikuta Espoon lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittämiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.3.2019 klo 9.23

Juoksijat polulla

Vastaamalla kahteen verkkokyselyyn annat tärkeää tietoa lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien nykyisestä käytöstä ja voit vaikuttaa niiden kehittämiseen.

1. Vaikuta Espoon lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen

Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen sekä Liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteistyöhankkeena laaditaan parhaillaan lähiliikuntapaikkaohjelmaa, joka sisältää suunnitelman kaupungin lähiliikuntapaikoista vuosille 2019-2028. Lähiliikuntapaikat ovat maksuttomia, päivittäiseen liikuntaan soveltuvia ja kaikkien asukkaiden vapaassa käytössä olevia ympärivuotisia ulkoliikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat lähellä asukkaita. Lähiliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi:

  • Urheilupuistot
  • Tekojääkentät ja muut kentät
  • Ulkokuntoilupaikat
  • Koulupihojen ja asukaspuistojen lähiliikuntatoiminnot

Vastaamalla verkkokyselyyn annat tärkeää tietoa lähiliikuntapaikkojen nykyisestä käytöstä ja voit vaikuttaa niiden kehittämiseen. Vastaukset huomioidaan Espoon lähiliikuntapaikkaohjelmassa, joka valmistuu kesän 2019 aikana. Ohjelma sisältää myös yhteenvedon asukaskyselyn tuloksista. Valmis ohjelma julkaistaan kaupungin nettisivuilla syksyllä 2019.

Vastaa kyselyyn täällä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastausaika päättyy 15.4.2019.

2. Vaikuta Espoon ulkoilureittien kehittämiseen

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksessa laaditaan parhaillaan Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on luoda katsaus kaupungin ulkoilureitistön nykytilaan, kartoittaa uusia yhteystarpeita sekä esitellä pitkän aikavälin rakentamisohjelma uusille reittiyhteyksille.

Vastaamalla verkkokyselyyn voit vaikuttaa kaupungin ulkoilureittien kehittämiseen. Vastauksia käytetään lähtötietona Kotiseudun ulkoilupolut -ohjeman laadinnassa. Kyselyn tulokset ja valmis ohjelma esitellään syksyn 2019 aikana.

Vastaa kyselyyn täällä. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastausaika päättyy 15.4.2019.