Finnoo.fi

Päivä: 10.1.2020


Espoon uuden kaupunginosan Finnoon rakentuminen alkaa. Kiinteistökehitysarvoltaan yli 4 miljardin euron arvoinen Finnoon kaupunginosan rakentuminen käynnistyy pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen pohjoisosan pääkatuverkon toteuttamisella. Nyt rakennetaan Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie-nimiset katuosuudet. Huomattavin yksittäinen osuus on Finnoon ja Matinkylän yhdistävä 360.