Finnoo.fi

Kuukausi: huhtikuu 2020


Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jatkaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkutunnelin kuntokartoitusta elokuun lopussa käynnistyvin kaivutöin. Jätevedenpuhdistamon purkutunneli on louhittu, merenalainen kalliotunneli, jota pitkin puhdistettu jätevesi johdetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamolta avomerelle Gåsgrundetin edustalle. Purkutunnelin kuntokartoitus aloitettiin kesäkuussa Suomenojan jätevedenpuhdistamolta kohti Gåsgrundetin luotoa. Kartoitusta jatketaan syyskuun alussa Lilla Bodön ajotunnelin kautta. Tarkistusta varten tehtävät kaivutyöt