Finnoo.fi

Kuukausi: heinäkuu 2020


Rakentamisen aikana voidaan tehdä paljon valintoja, jotka vaikuttavat siihen, miten suureksi rakentamisen hiilijalanjälki kasvaa. Kauaskantoisessa rakentamisessa nähdään asiat omaa tai urakoitsijan tavoitetta pidemmälle, sillä rakennuksen käyttäjät muodostavat tärkeän osan siitä, mistä ja miten paljon päästöjä syntyy. Tällöin jokin kalliimpi valinta, ratkaisu tai materiaali voi osoittautua pidemmällä aikavälillä ekologisemmaksi vaihtoehdoksi.

Ekologisuus ja yhteisöllisyys kulkevat käsi kädessä. Asumiselta kaivataan yhä enemmän yhtenäistä henkeä. Vaikka suomalaisilla onkin ollut tapana istua lähinnä oman kodin turvissa, tervehditään naapureita myös kerrostaloasumisessa yhä enemmän. Tarkoituksenmukainen yhteisöllisyys vähentää erimielisyyksien riskiä, joita joka tapauksessa asumisessa aina kohdataan.

Luotettava isännöinti ja yhteiset tavoitteet

Vaikka yksilön valinnoilla on merkitystä, niin merkitystä on myös isännöinnin puolelta tehdyillä valinnoilla. Kun isännöinti on tietoinen kulutuksesta, pystyy se myös vaikuttamaan siihen. Parhaimmillaan juuri kestävään kehitykseen panostava isännöinti voi toimia esimerkkinä muille asukkaille siitä, millaisilla säännöillä, ohjeilla ja suosituksilla päästään kohti yhteisiä tavoitteita ja pienempää hiilijalanjälkeä. Hyvä tapa määritellä, toteuttaa ja saavuttaa ympäristöystävällisempää asumista on taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin yhdessä tekemä jatkuva yhteistyö taaten myös sen, että erimielisyydet näiden kahden välillä pystytään minimoimaan. 

Isännöintipalveluiden jatkuvaan kehittymiseen on tullut viimeisten vuosien aikana merkittäviä parannuksia, sillä isännöintiä hoitavia yksityisia yrityksiä (sekä yrittäjiä) on ilmaantunut markkinoille mukavissa määrin. FREE! Laskutuspalveluiden tyyppiset, kevytyrittäjyyttä tarjoavat palvelut ovat osaltaan edesauttaneet yrittämisen helppoutta, jonka johdosta isännöintipalveluita voi markkinapaikan koosta riippuen lähteä tarjoamaan asiakkaille jo hyvinkin pienellä mittakaavalla.  Lue lisää➥


Rakentaminen kuluttaa paljon, ja sen tuottamien päästöjen tiedetään olevan isot. Rakentamista kuitenkin tarvitaan, sillä erityisesti kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja mutta myös muita tiloja muuttopaineen kohdistuessa juuri kaupunkialueille. Rakentaessa voidaan tehdä kuitenkin useita valintoja, joilla on vaikutusta lopulliseen hiilijalanjälkeen. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi rakentamisen materiaaleihin koskevia seikkoja, joilla voi vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen sekä rakennuksen elinkaareen. 

Puu on materiaalina ympäristöystävällisin

Puukerrostalot ovat suositumpia kuin koskaan. Ympäristöministeriön tuottaman kyselyn mukaan joka viides Suomen kunnista aikoo rakennuttaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021. Yhä useammalle asuinalueelle halutaan rakentaa nimenomaan puukerrostaloja, sillä niitä pidetään kauniina, viihtyvyyttä lisäävinä, suomalaiseen maisemaan sopivina sekä ennen kaikkea ympäristölle ystävällisinä. Aiemmin oltiin huolissaan etenkin paloturvallisuudesta, mutta nykyään paloturvallisuutta on puutaloissa saatu kehitettyä niin, että sitä ei enää nähdä uhkana rakentamiselle. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja tätä luonnonvaraa on Suomessa paljon. Puun kuljettaminen on myös edullisempaa, ja puu sitoo hiilidioksidia itseensä. On kuitenkin huomioitava, että puurakentaminenkaan ei ole päästötöntä. Tämän vuoksi on hyvä suunnitella materiaalin käyttö viisaasti ja tehokkaasti. 

Eristykset kannattaa valita huolella

Rakennettaessa mitä tahansa tulee eristysten valinta melko pian olennaiseen osaan rakennusprojektia. Etenkin Suomen sääolosuhteet asettavat jopa vaativat olosuhteet eristämisen suhteen, ja rakennuksen pitäisikin pystyä pitämään lämpöä sisällä mahdollisimman tehokkaasti. Olipa kyse pohjan, seinien tai katon eristämisestä, voidaan eristeiden valinnassa ottaa käyttöön parempia vaihtoehtoja, joiden tuottamisessa on käytetty muun muassa kierrätettyjä materiaaleja tai materiaalit itsessään tuottavat vähän päästöjä.  Lue lisää➥