Finnoo.fi

Päivä: 22.7.2020


Rakentaminen kuluttaa paljon, ja sen tuottamien päästöjen tiedetään olevan isot. Rakentamista kuitenkin tarvitaan, sillä erityisesti kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja mutta myös muita tiloja muuttopaineen kohdistuessa juuri kaupunkialueille. Rakentaessa voidaan tehdä kuitenkin useita valintoja, joilla on vaikutusta lopulliseen hiilijalanjälkeen. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi rakentamisen materiaaleihin koskevia seikkoja, joilla voi vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen sekä rakennuksen elinkaareen. 

Puu on materiaalina ympäristöystävällisin

Puukerrostalot ovat suositumpia kuin koskaan. Ympäristöministeriön tuottaman kyselyn mukaan joka viides Suomen kunnista aikoo rakennuttaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021. Yhä useammalle asuinalueelle halutaan rakentaa nimenomaan puukerrostaloja, sillä niitä pidetään kauniina, viihtyvyyttä lisäävinä, suomalaiseen maisemaan sopivina sekä ennen kaikkea ympäristölle ystävällisinä. Aiemmin oltiin huolissaan etenkin paloturvallisuudesta, mutta nykyään paloturvallisuutta on puutaloissa saatu kehitettyä niin, että sitä ei enää nähdä uhkana rakentamiselle. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja tätä luonnonvaraa on Suomessa paljon. Puun kuljettaminen on myös edullisempaa, ja puu sitoo hiilidioksidia itseensä. On kuitenkin huomioitava, että puurakentaminenkaan ei ole päästötöntä. Tämän vuoksi on hyvä suunnitella materiaalin käyttö viisaasti ja tehokkaasti. 

Eristykset kannattaa valita huolella

Rakennettaessa mitä tahansa tulee eristysten valinta melko pian olennaiseen osaan rakennusprojektia. Etenkin Suomen sääolosuhteet asettavat jopa vaativat olosuhteet eristämisen suhteen, ja rakennuksen pitäisikin pystyä pitämään lämpöä sisällä mahdollisimman tehokkaasti. Olipa kyse pohjan, seinien tai katon eristämisestä, voidaan eristeiden valinnassa ottaa käyttöön parempia vaihtoehtoja, joiden tuottamisessa on käytetty muun muassa kierrätettyjä materiaaleja tai materiaalit itsessään tuottavat vähän päästöjä.  Lue lisää➥