Finnoo.fi

Päivä: 3.8.2020


Miltä näyttää Suomi 10 vuoden päästä? Harva osaa antaa tähän konkreettista vastausta, mutta on varmaa, että ympäristöystävällisyyden, ekologisuuden ja kestävän kehityksen kannalta Suomen on oltava muiden EU maiden kanssa nykyistä säästävämpi ja energiatehokkaampi ratkaisujen, tavoitteiden, rakentamisen ja ihan jo jokapäiväisten valintojen suhteen. Vastuullisuutta painottaa jokainen aina valtiosta kuntiin, yrityksistä yhdistyksiin sekä yksilöihin, joilla on vaikutusvaltaa. Mutta miten ympäristöystävällisyys otetaan huomioon 10 vuoden päästä ja millaisia vaikutuksia sillä on asumiseen ja elämiseen? 

EU ja hallituksen tekemät päätökset ohjaavat Suomen toimintaa

Euroopan unioni sekä Suomen valtio ovat sitoutuneet lukuisiin tavoitteisiin, joiden tavoiteajat ovat tiukat ja kohdistuvat välille 2030 – 2035. Euroopan unionin tasolla Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 40% vuoden 1990 luvuista sekä nostamaan uusiutuvien energialähteiden käytön 32 prosenttiin kaikesta käytetystä energiasta. Suomen omat tavoitteet ovat tätäkin tiukemmat – hiilineutraali Suomi tulisi olla saavutettu jo vuoteen 2035 mennessä. 

Vuonna 2030 asutaan tiiviimmin, yhteisöllisemmin ja jakaen

Vaikka maaseudulle haikailee paluuta aina osa meistä, on totuus se, että kaupungistuminen näyttää jatkuvan edelleen kovaa vauhtia. Tämä muuttoliike ajaa kaupungit valitsemaan joko levittäytymisen tai tiiviimmän asumisen strategian. Yhä useampi haluaa kuitenkin asua lähellä palveluita ja olla kävelymatkan päässä kaikesta. Tämä ohjaa tiiviimpään asumiseen, mikä taas vaikuttaa rakentamiseen. Pienempiin tiloihin kehitetään yhä parempia ratkaisuja, jotta asunnot pysyvät viihtyisinä ja asuttavina. 

Tiiviimmän asumisen ohella on arvioitu, että jakamistalous sekä yhteisöllisyys kasvaa asumisessa, ja näitä osataan myös taloyhtiöiltä vaatia. Rakennettaessa panostetaan yhä enemmän yhteisiin tiloihin, sillä ne nähdään oman kodin jatkeena sekä myös mahdollisuutena tutustua ja lähentyä muiden asukkaiden kanssa. Kymmenen vuoden päästä myös jakamistalouden ajatus on todennäköisesti jo enemmän todellisuutta. Todetaan, että kaikkea ei tarvitse omistaa, vaan asioita voidaan yhä enemmän myös lainata tai hankkia yhteiseen käyttöön.  Lue lisää➥