Finnoo.fi

Eduista

 

Mitä etuja on ympäristöystävällinen rakentaminen tuo? 

 

Kolmasosa suomalaisten henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä muodostuu asumisesta. Useimpien arvioiden mukaan sen osuus on yksittäisen ihmisen osalta 30%, mutta arvioita jopa 40 prosentin osuudesta on tuotu esille. 

 

Suomen hallitus on vuonna 2020 asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on erittäin kova, ja monet epäilevätkin tavoitteen toteutumisen realistisuutta. Asiaa voi ajatella henkilökohtaiselta kannalta, yhteisten ja valtion tasolla asetettujen tavoitteiden kannalta tai globaalissa mittakaavassa. Ympäristöystävällinen ja kestävä rakentaminen on joka tapauksessa avainasemassa siinä, kuinka hyvin tavoitteisiin päästään. 

 

Useat tahot asettavat yhä tiukempia vaatimuksia asuntojen, kiinteistöjen ja liiketilojen ympäristöystävällisyydelle. Materiaaleissa tulisi pyrkiä luonnonmukaisuuteen sekä ideaalitilanteessa kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen, ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä tulisi tehdä järkevästi, suunnitellen ja vain silloin, kun se on tarpeellista. Yksi esimerkki suositusta ja ekologisesti kestävästä rakentamisesta on puukerrostalot. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja se tuottaa rakennusvaiheessa merkittävästi vähemmän päästöjä. 

 

Viihtyisyyttä, säästöjä ja tietoisuutta kulutuksesta

 

Kuten ilmi jo tulikin niin puurakentaminen on yksi tämän hetken suosituimmista tavoista vähentää rakentumisesta koituvia ympäristöhaittoja. Monet kestävät ratkaisut tuovat pienempien haittojen lisäksi viihtyisyyttä asuinympäristöön. Rakennusmateriaalien lisäksi ympäristöystävällisessä rakentamisessa otetaan parhaimmillaan huomioon myös sen, miten energiatehokuutta voidaan parantaa muun muassa kodinkoneiden valinnoilla sekä hiilijalanjälkeä vähentää viheralueiden kehittämisellä. Induktioliesi kuluttaa eittämättä vähemmän, ja kunnossa pidetyt viheralueet lisäävät yhteistä viihtyvyyttä. 

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen edistää myös yksilön tekemiä jokapäiväisiä valintoja oman kulutuksen suhteen. Tähän hyvänä apuna ovat muun muassa erilaiset mittarit, joiden avulla pystytään seuraamaan joko rakennuksen kokonaiskulutusta tai yksittäisen huoneiston kulutusta henkilökohtaisesti. Suomalaisissa kodeissa suurin osa päästöistä tulee lämmitykseen liittyvistä kuluista, kuten veden lämmityksestä sekä asuntojen ja muiden tilojen lämpimänä pitämisestä. Mikäli rakennettaessa otetaan huomioon muun muassa lämmityksen ja veden kulutuksen tarkastelua helpottavat teknologiset laitteet, saadaan asukkaat myös helpommin mukaan tekemään parempia valintoja. Myös muilla ratkaisuilla, kuten vettä säästävillä hanoilla ja ikkunatiivisteiden kunnossa pitämisellä voidaan vähentää asumisesta koituvia päästöjä. 

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen on lähitulevaisuuden myyntivaltti 

 

Ilmaston ja ympäristön suhteen kestävä rakentaminen tulee myös olemaan yhä enemmän valttikortti myynnin sekä brändäämisen näkökulmasta. Etenkin nuoret aikuiset ovat kiinnostuneet tehtyjen valintojen vaikutuksista ympäristölle, ja esimerkiksi ensiasunnon tai oman yrityksen liiketilojen hankinta on yksi isompia ympäristön kannalta tehtäviä valintoja. Rakennuksen lämmitysratkaisut, kestävät materiaalit, ekologisuus sekä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa huomioon otettu hiilineutraalius toimivat keinoina houkutella ostajia. On todettava, että ympäristöystävällisyys ei välttämättä ole jokaiselle tärkein asunnon valinnan kriteeri. Kestävät valinnat kiinnostavat kuitenkin useampaa ostajaa taloudellisesta näkökulmasta, sillä energiatehokkuudeltaan heikko rakennus kuluttaa myös jokaisen asukkaan kukkaroa. 

 

Kestävään kehitykseen perustuva rakentaminen tuo useita etuja. Asunnon arvo säilyy, viihtyvyys paranee, sidottuihin tavoitteisiin päästään yhä todennäköisemmin ja ympäristöystävälliset valinnat aina rakennuksen suunnittelusta toteutukseen kannustaa yksilöitä myös kestävämpiin valintoihin.