Finnoo.fi

Ympäristöystävällisen rakentajan materiaalivalinnat


ekologinen rakentaminen

Rakentaminen kuluttaa paljon, ja sen tuottamien päästöjen tiedetään olevan isot. Rakentamista kuitenkin tarvitaan, sillä erityisesti kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja mutta myös muita tiloja muuttopaineen kohdistuessa juuri kaupunkialueille. Rakentaessa voidaan tehdä kuitenkin useita valintoja, joilla on vaikutusta lopulliseen hiilijalanjälkeen. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi rakentamisen materiaaleihin koskevia seikkoja, joilla voi vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen sekä rakennuksen elinkaareen. 

 

Puu on materiaalina ympäristöystävällisin

 

Puukerrostalot ovat suositumpia kuin koskaan. Ympäristöministeriön tuottaman kyselyn mukaan joka viides Suomen kunnista aikoo rakennuttaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021. Yhä useammalle asuinalueelle halutaan rakentaa nimenomaan puukerrostaloja, sillä niitä pidetään kauniina, viihtyvyyttä lisäävinä, suomalaiseen maisemaan sopivina sekä ennen kaikkea ympäristölle ystävällisinä. Aiemmin oltiin huolissaan etenkin paloturvallisuudesta, mutta nykyään paloturvallisuutta on puutaloissa saatu kehitettyä niin, että sitä ei enää nähdä uhkana rakentamiselle. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja tätä luonnonvaraa on Suomessa paljon. Puun kuljettaminen on myös edullisempaa, ja puu sitoo hiilidioksidia itseensä. On kuitenkin huomioitava, että puurakentaminenkaan ei ole päästötöntä. Tämän vuoksi on hyvä suunnitella materiaalin käyttö viisaasti ja tehokkaasti. 

 

Eristykset kannattaa valita huolella

 

Rakennettaessa mitä tahansa tulee eristysten valinta melko pian olennaiseen osaan rakennusprojektia. Etenkin Suomen sääolosuhteet asettavat jopa vaativat olosuhteet eristämisen suhteen, ja rakennuksen pitäisikin pystyä pitämään lämpöä sisällä mahdollisimman tehokkaasti. Olipa kyse pohjan, seinien tai katon eristämisestä, voidaan eristeiden valinnassa ottaa käyttöön parempia vaihtoehtoja, joiden tuottamisessa on käytetty muun muassa kierrätettyjä materiaaleja tai materiaalit itsessään tuottavat vähän päästöjä. 

 

Vanhoja taloja lähdetään usein eristämään hanakasti, sillä ne saattavat vetää tai koetaan, että lisäeristyksen tekemisellä voidaan saada mittavia säästöjä muun muassa sähkölaskuun. Lisäeristykset kyllä lämmittävät itse asuinrakennusta, mutta monesti viilentävät rakenteita nostaen samalla myös asunnon kosteusprosenttia, josta taas on helppo löytää linkki kosteusongelmiin. 

 

Ikkunat, ovet ja tiivisteet vaikuttavat lämmön kulutukseen

 

Ekologinen rakentaja ottaa huomioon myös ikkunat, ovet ja tiivisteet. Monissa kodeissa seinäeristykset on tehty hyvin, mutta ikkunat vuotavat lämpöä ulospäin turhaan kasvattaen sekä hiilijalanjälkeä sekä sähkölaskua. Suomessa käytetään yleisimmin MSE-ikkunoita. Näiden ikkunoiden sisäkarmeissa on umpiolasia, jonka sisällä on kaasua. Tämän lisäksi lasi on niin sanotusti selektiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että lämpöä heijastetaan sisälle minimoiden näin osaltaan lämmityksen kustannuksia. 

 

Ikkunoiden lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota oviin sekä tiivisteisiin. Hyvin ja laadukkaasti tiivistetyt ikkunat ja ovet pitävät huolen siitä, että lämmön karkaamista pystytään vähentämään. Usein vanhoissa taloissa puhutaan vetävistä ikkunoista juuri siksi, että tiivisteet ovat heikot tai halkeilevat. Myös väliovilla ja tuulikaappien rakentamisella on merkitystä ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. 

 

Jokaisen valinnan kohdalla voidaan tehdä ekoteko

 

Tehtiinpä mitä materiaalihankintoja tahansa, on sille olemassa aina ekologisempi vaihtoehto. Nykyään lähes jokaisesta rakennusmateriaalista kehitetään parempia ja ympäristöystävällisempiä versioita. Kun valitaan onnistuneesti useita luonnolle ja ilmastolle parempia vaihtoehtoja materiaalien suhteen, saadaan rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä alennettua hyvin. Ympäristöystävällisyys materiaaleissa voi kuitenkin koostua monesta tekijästä, eikä sen määrittely ole aina helppoa. Kannattaako valita täysin kierrätetystä materiaalista tehty tuote, vai sellainen tuote, jonka oletetaan kestävän todella pitkään? Näitä valintoja joutuu jokainen rakentaja pohtimaan. 

 

Ympäristöystävälliset materiaalit ovat helposti huollettavissa

 

Materiaalien ekologisuutta kannattaa pyrkiä ajattelemaan itse rakennusvaihetta pidemmälle. Huolto tulee jossain vaiheessa aina vastaan, eikä mikään materiaali kestä ikuisesti ilman huoltoa. Huoltovälin laskelmointi ja siihen kuluvat resurssit sekä huoltamisen helppous vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka paljon kyseinen materiaalivalinta loppupeleissä kuluttaa. Mitä helpompi sitä on huoltaa, sitä todennäköisemmin sitä myös huolletaan hyvin.