Finnoo.fi

Finnoota rakentamassa

Rakentamisen kolme vaihetta 

 

Miten rakennetaan ja mistä vaiheista rakentaminen koostuu? Rakentamista on suotava ajatella projektina, jolla on alku-, ja päätepisteet sekä aikataulu, jota noudattamalla päästään hyvään lopputulokseen. 

 

Rakentamisen prosessit vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, mitä ollaan rakentamassa. Omakotitalo voidaan rakentaa lähes täysin omin voimin tai valmiista talopaketeista eli elementeistä, kun taas kerrostalojen tai liikekiinteistöjen rakentamisessa yksittäisellä asiakkaalla tai potentiaalisella ostajalla on vähemmän vaikutusta lopputulokseen. Mitä haastavampi rakennus, sitä monisyisempiä rakentamisen prosessit ovat. Tässä artikkelissa on kuitenkin lähestytty asiaa niistä rakentamisen vaiheista, jotka ovat taatusti osana mitä tahansa rakentamista. Nämä vaiheet ovat suunnittelu, toteutus sekä viimeistely ja arviointi. 

 

Suunnitelma ja aikataulu ovat avaimet onneen

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee myös rakentamisessa, olipa kyse sitten valmiista elementeistä rakennetusta talosta tai kerrostalosta. Suunnitellessa rakennusta täytyy ottaa huomioon ainakin tontti, budjetti, rakennusmateriaalit, pohjaratkaisut sekä omien taitojen ja osaamisen realistinen arviointi. Pehmeä tonttimaa voi tulla kalliiksi mikäli paaluttaminen on edessä, ja budjetti voi paisua useista eri tekijöistä. Kuinka paljon on varaa yllättäville menoille ja mistä voidaan tarpeen tullen karsia? Myös rakennusmateriaalien kestävyyteen, eristävyyteen sekä ympäristöystävällisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Mitä huoneita halutaan ja millaisia erillisiä tiloja tarvitaan? Mihin kantavat seinät tulevat? Näitä kysymyksiä on hyvä esittää itselleen ennen toteuttamista. Suunnitelman ollessa valmis on sille luotava realistinen aikataulu, sillä juuri mikään projekti ei pääty hyvin ilman aikataulua. 

 

Mikä toteutuksessa voi mennä pieleen?

 

Mikäli suunnitelmat on laadittu hyvin, sujuu toteutus yleensä myös ilman mitään suurempia ongelmia. Toteutuksessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon ammattilaisen välitarkastukset kriittisimmissä vaiheissa, sillä huonosti tehty vaihe voi tulla jälkeenpäin erittäin kalliiksi korjata. Toinen kompastuskivi on usein rakennuslupa. Rakennusluvan hakeminen voi viedä useita kuukausia ja on melko työläs prosessi, jota ei tule rakennusprojektissa väheksyä.

 

Viimeistely, arviointi ja rakennuksen käyttöönotto

 

Tämä vaihe pitää sisällään muun muassa sisustuselementtien asentamisen sekä pihatyöt. Lopuksi on hyvä arvioida projektin onnistuneisuutta, mitä usein tehdään myös rakennuksen käyttöönoton ensimmäisinä kuukausina. Usein huomataan, että jotkut asioista olisi voinut tehdä toisin, mutta yleensä ottaen ollaan tyytyväisiä lopputulokseen.