Finnoo.fi

Avainsana: ekologinenat


Valintoja tekevät kaikki, ja valinnoilla on aina vaikutusta. Ympäristöystävällisempiä valintoja vaaditaan niin valtiolta, kunnilta kuin yrityksiltä ja yhdistyksiltä sekä myös yksilöiltä. Välillä on vaikeaa arvioida, onko oma toiminta kestävää ja vastuullista, sillä harvoin kyseenalaistamme omaa toimintaamme valintoja tehdessä. Impulsiiviset valinnat usein kuitenkin kuormittavat luontoa ja ilmastoa, joten on hyvä opetella hillitsemään harkitsemattomia kulutustottumuksia. Olitpa sitten tekemässä valintoja yksilönä, yrittäjänä, työntekijänä tai osana harrastustoimintaa tai yhdistystä, voi näitä viittä kysymystä käyttää apuna omassa pohdinnassa. 

Miten asumisesta koituviin päästöihin voi vaikuttaa?

Asuminen tuottaa yhden kolmasosan yksilön hiilijalanjäljestä. Monet kokevat tuon jalanjäljen olevan myös sellainen, johon ei itse juuri pysty vaikuttamaan. Useita huolestuttaa myös asumisen mukavuus. Voinko minä oikeasti tinkiä asunnon koosta, tarvitsenko näin monta huonetta tai pystynkö pudottamaan huoneen lämpötilaa parilla asteella? Jokainen tekee näiden osalta omat arvionsa. Kun valojen sammuttamisesta, pienemmästä huonelämpötilasta sekä yhteisöllisestä asumisesta saa itselleen rutiinin, ei se loppujen lopuksi poikkea juuri asumisen viihtyvyydestä. Asumisen päästöjä pohtiessa voi myös miettiä, onko remontille tarvetta. Vanhat ikkunat voi olla hyvä vaihtaa, ja uusia kodinkoneita ostaessa voi suosia energiatehokkaampia koneita. Yksi hyvä tapa on seurata sähkön ja veden kulutusta säännöllisesti. Seuraamalla lukuja näkee sen, mitä konkreettisia vaikutuksia omilla valinnoilla on etenkin pitkällä aikavälillä. 

Kuinka hyvin osaan ja jaksan kierrättää?

Kierrättäminen on helppoa ja mukavaa. Se opetetaan monille jo koulussa, ja kierrätysohjeet on saatavilla netistä muutamalla klikkauksella. Yllättävän moni meistä heittää kuitenkin sekajätteeseen asioita ja esineitä, jotka olisi voinut kierrättää joko kokonaan tai osittain. Kierrättämisestä on saatavilla helppoja video-oppaita myös verkossa, ja monet ovat valmiita auttamaan, mikäli kierrättämisestä on mitään kysyttävää. Toinen kysymys on jaksaminen, sillä kierrättäminen voi viedä hieman aikaa etenkin, mikäli tuotteista täytyy irrotella eri osia eri lajitteluastioihin. Tätä voi helpottaa kahdella tavalla. Valitse tuotteita, jotka on mahdollisimman helppo kierrättää, jolloin säästyt vaivalta. Toinen, kestävämpi menetelmä on tehdä kierrättämisestä tapa.  Lue lisää➥


Rakentaminen kuluttaa paljon, ja sen tuottamien päästöjen tiedetään olevan isot. Rakentamista kuitenkin tarvitaan, sillä erityisesti kaupunkeihin tarvitaan lisää asuntoja mutta myös muita tiloja muuttopaineen kohdistuessa juuri kaupunkialueille. Rakentaessa voidaan tehdä kuitenkin useita valintoja, joilla on vaikutusta lopulliseen hiilijalanjälkeen. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi rakentamisen materiaaleihin koskevia seikkoja, joilla voi vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen sekä rakennuksen elinkaareen. 

Puu on materiaalina ympäristöystävällisin

Puukerrostalot ovat suositumpia kuin koskaan. Ympäristöministeriön tuottaman kyselyn mukaan joka viides Suomen kunnista aikoo rakennuttaa puukerrostaloja vuosina 2020-2021. Yhä useammalle asuinalueelle halutaan rakentaa nimenomaan puukerrostaloja, sillä niitä pidetään kauniina, viihtyvyyttä lisäävinä, suomalaiseen maisemaan sopivina sekä ennen kaikkea ympäristölle ystävällisinä. Aiemmin oltiin huolissaan etenkin paloturvallisuudesta, mutta nykyään paloturvallisuutta on puutaloissa saatu kehitettyä niin, että sitä ei enää nähdä uhkana rakentamiselle. Puu on uusiutuva luonnonvara, ja tätä luonnonvaraa on Suomessa paljon. Puun kuljettaminen on myös edullisempaa, ja puu sitoo hiilidioksidia itseensä. On kuitenkin huomioitava, että puurakentaminenkaan ei ole päästötöntä. Tämän vuoksi on hyvä suunnitella materiaalin käyttö viisaasti ja tehokkaasti. 

Eristykset kannattaa valita huolella

Rakennettaessa mitä tahansa tulee eristysten valinta melko pian olennaiseen osaan rakennusprojektia. Etenkin Suomen sääolosuhteet asettavat jopa vaativat olosuhteet eristämisen suhteen, ja rakennuksen pitäisikin pystyä pitämään lämpöä sisällä mahdollisimman tehokkaasti. Olipa kyse pohjan, seinien tai katon eristämisestä, voidaan eristeiden valinnassa ottaa käyttöön parempia vaihtoehtoja, joiden tuottamisessa on käytetty muun muassa kierrätettyjä materiaaleja tai materiaalit itsessään tuottavat vähän päästöjä.  Lue lisää➥