Finnoo.fi

Avainsana: rakennus


Rakentamisen aikana voidaan tehdä paljon valintoja, jotka vaikuttavat siihen, miten suureksi rakentamisen hiilijalanjälki kasvaa. Kauaskantoisessa rakentamisessa nähdään asiat omaa tai urakoitsijan tavoitetta pidemmälle, sillä rakennuksen käyttäjät muodostavat tärkeän osan siitä, mistä ja miten paljon päästöjä syntyy. Tällöin jokin kalliimpi valinta, ratkaisu tai materiaali voi osoittautua pidemmällä aikavälillä ekologisemmaksi vaihtoehdoksi.

Ekologisuus ja yhteisöllisyys kulkevat käsi kädessä. Asumiselta kaivataan yhä enemmän yhtenäistä henkeä. Vaikka suomalaisilla onkin ollut tapana istua lähinnä oman kodin turvissa, tervehditään naapureita myös kerrostaloasumisessa yhä enemmän. Tarkoituksenmukainen yhteisöllisyys vähentää erimielisyyksien riskiä, joita joka tapauksessa asumisessa aina kohdataan.

Luotettava isännöinti ja yhteiset tavoitteet

Vaikka yksilön valinnoilla on merkitystä, niin merkitystä on myös isännöinnin puolelta tehdyillä valinnoilla. Kun isännöinti on tietoinen kulutuksesta, pystyy se myös vaikuttamaan siihen. Parhaimmillaan juuri kestävään kehitykseen panostava isännöinti voi toimia esimerkkinä muille asukkaille siitä, millaisilla säännöillä, ohjeilla ja suosituksilla päästään kohti yhteisiä tavoitteita ja pienempää hiilijalanjälkeä. Hyvä tapa määritellä, toteuttaa ja saavuttaa ympäristöystävällisempää asumista on taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin yhdessä tekemä jatkuva yhteistyö taaten myös sen, että erimielisyydet näiden kahden välillä pystytään minimoimaan. 

Isännöintipalveluiden jatkuvaan kehittymiseen on tullut viimeisten vuosien aikana merkittäviä parannuksia, sillä isännöintiä hoitavia yksityisia yrityksiä (sekä yrittäjiä) on ilmaantunut markkinoille mukavissa määrin. FREE! Laskutuspalveluiden tyyppiset, kevytyrittäjyyttä tarjoavat palvelut ovat osaltaan edesauttaneet yrittämisen helppoutta, jonka johdosta isännöintipalveluita voi markkinapaikan koosta riippuen lähteä tarjoamaan asiakkaille jo hyvinkin pienellä mittakaavalla.  Lue lisää➥